Základní informace o Znojmě

Obdivuhodnost Znojma, druhého největšího města jižní Moravy, je dána v prvé řadě jeho samotnou polohou. Stojí na vysoké skále nad řekou Dyjí v místech, kde se poslední výběžky Českomoravské vysočiny rozplývají do rovinatých plání Dyjsko-svrateckého úvalu. Bezprostřední blízkost Národní parku Podyjí jen dokresluje jedinečnou polohu našeho města. Architektonické památky Znojma vytvářejí ukázkovou učebnici všech stavebních slohů a Znojmo se právem pyšní titulem Historické město roku 2010.

Znojmo je město s bohatou historií, proslavené výrobou okurek a pěstováním vinné révy a ovoce. Znojemští vinaři si již vydobyli své postavení mezi nejlepším vinaři v České republice, ostatně držitelem titulu Vinařství roku 2012 je stalo vinařství Znovín Znojmo. Věříme, že i turisté časem ocení také jeho historickou hodnotu a Znojmo se stane vyhledávanějším místem pro výlety a dovolenou, a to nejen za vínem, ale i architekturou a přírodou. Ačkoliv Znojmo není na seznamu světového dědictví UNESCO, své místo by si tam zasloužilo. Společně s Národním parkem Podyjí totiž tvoří jedinečné propojení městského urbanismu s divokou, ale krásnou přírodou.

Historii lze ve Znojmě vycítit na každém kroku. V hradním areálu s barokním zámkem se nachází nejproslulejší znojemská památka, románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny, o kousek dále se nad řekou Dyjí tyčí gotický chrám sv. Mikuláše a neodmyslitelnou dominantu města vytváří radniční věž. Pozornost si zaslouží i velkolepý komplex budov premonstrátského opatství Louka.

Atmosféru historického města nejlépe vystihuje Znojemské historické vinobraní, kdy se Znojmo každoročně oblékne do středověkého kabátu, městskou památkovou rezervaci obepínají původní i nové hradby a v ulicích můžeme potkat kejklíře, rytíře, středověké řemeslníky a obchodníky nebo historický průvod v čele s králem Janem Lucemburským. Výborné víno a kvalitní burčák pak v kulisách středověkého města jen dokreslují jedinečnou podobu největšího svátku vína v celé České republice.