Pod Městským lesíkem

Pod Městským lesíkem

Do dalšího hledání investora pro lokalitu Pod Městským lesíkem v klidné severní části města, kde má vyrůst úplně nová rezidenční čtvrť, se pustila znojemská radnice. Na konci loňského roku schválilo zastupitelstvo snížení minimální kupní ceny na cca 707 korun za metr čtvereční, což by mělo potencionální investory více oslovit.

V lokalitě Pod Městským lesíkem má na ploše 4 hektarů vyrůst nová moderní rezidenční čtvrť. Vyrůst zde mají maximálně čtyřpodlažní bytové domy s přibližně 110 byty a 27 individuálních rodinných domů. Minimální nabídková cena za celou lokalitu vychází na cca 27,5 milionů korun.

Město si již dříve nechalo vypracovat pro lokalitu Pod Městským lesíkem architektonickou studii, která počítá s tím, že celá lokalita bude rozdělena do dvou prostorových celků oddělených navzájem výrazným blokem veřejné zeleně.

Kupující se navíc musí zavázat k vybudování splaškové kanalizace, retenční nádrže, přeložky vodovodu a úhradě 30 % ze skutečně vynaložených nákladů na vybudování dešťové kanalizace. Více informací získají zájemci níže nebo na telefonu 515 216 340.

 

Uzemní studie Varianta 2